Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 75 % – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny i świerku
 • 23 % – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
 • 2 % – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Udział gatunków lasotwórczych

 • 87 % – sosna, modrzew
 • 1 % –  świerk
 • 3 % – dąb, klon, jawor, wiąz, jesion
 • 5 % – brzoza
 • 2 % – buk
 • 4 % – olsza i pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 13 % – I klasa
 • 17 % – II klasa
 • 34 % – III klasa
 • 21 % – IV klasa
 • 10 % – V klasa
 • 4 % – VI klasa
 • 1% - VII klasa i starsze

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Sosna – 262 m3/ha
 • Brzoza – 205 m3/ha
 • Olsza – 254 m3/ha
 • Dąb – 174 m3/ha
 • Buk – 260 m3/ha

Tekst przygotował: R. Borowski