Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

noclegi pogorzelica

Polecamy Polecamy

Powrót

Monitoring

Monitoring

Informujemy, że związku z obowiązkiem ochrony lasu przed występującymi kradzieżami, zniszczeniami mienia, zaśmiecaniem i innymi przejawami szkodnictwa leśnego prowadzony jest monitoring w lasach państwowych zarządzanym przez Nadleśnictwo Kliniska.

Uprawnionym do prowadzenia dozoru wizyjnego i administratorem danych jest nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska reprezentujący Skarb Państwa w zakresie określonym ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Obraz zarejestrowany w czasie monitoringu podlega zniszczeniu. Jedynie w przypadku stwierdzenia zapisu czynu zabronionego lub czynu karalnego zabezpiecza się zapis obrazu i przekazuje do organów powołanych do utrzymania porządku publicznego, ścigania przestępstw i wykroczeń lub organów skarbowych.

Każda osoba, której wizerunek został utrwalony w czasie monitoringu, albo która przypuszcza, że jej wizerunek został utrwalony, może żądać wskazania jakie informacje na jej temat pozyskał administrator w czasie stosowania monitoringu.