Aktualności Aktualności

Powrót

Zimowe liczenie hibernujących nietoperzy

Zimowe liczenie hibernujących nietoperzy

Na terenie Szczecina  i okolic odbyła się coroczna akcja liczenia zimujących nietoperzy. Akcję prowadziło ZachodniopomorskieTowarzystwo Chiropterologiczne „Mopek” wraz z Szczecińskim Stowarzyszeniem Przygodowym „Za horyzont”. Inwentaryzacją objęto obiekty najchętniej wykorzystywane przez tą grupę ssaków na spędzenie zimy. Miejsca te muszą cechować się przede wszystkim w miarę stałą temperaturą na poziomie kilku stopni Celsjusza powyżej zera i dużą wilgotnością powierza. Najlepiej do tego celu nadają się wszelkie budowle podziemne, takie jak bunkry, schrony, ziemianki, piwnice, ale również nieczynne hale produkcyjne. Inwentaryzację  przeprowadzono również w obiektach znajdujących się na terenach leśnych  zarządzanych przez Lasy Państwowe w Nadleśnictwie Kliniska i Nadleśnictwie Gryfino. W inwentaryzacji tej uczestniczył Maciej Jaguś – przedstawiciel Nadleśnictwa Kliniska. Na terenie Nadleśnictwa Kliniska inwentaryzacja hibernujących nietoperzy prowadzona jest corocznie na terenie Leśnictwa Załom oraz na terenie Leśnictwa Morawsko. W kilku powojennych schronach przeciwlotniczych w Załomu stwierdzono zimowanie 20 osobników nietoperzy z 5 gatunków:  nocek rudy, nocek Natterera, gacek brunatny, mopek i karlik. Coroczne obserwacje wskazują na coraz większą ilość zimujących u nas nietoperzy, jednak powszechna dostępność obiektów i duża penetracja oraz stosunkowo niekorzystny mikroklimat (przewiewność obiektów) mają dla nietoperzy niekorzystny wpływ.

Aby nietoperze mogły bez zakłóceń odbyć hibernacje nie można ich w żaden sposób niepokoić, ponieważ każde wybudzenie z zimowego letargu jest dla nietoperzy dużym wydatkiem energetycznym decydującym o tym  czy przetrwają zimę.

Nietoperze oprócz ptaków są naszymi największymi sprzymierzeńcami              w ograniczeniu liczebności tak nielubianych przez nas owadów – komarów. Pomóżmy im zatem spokojnie przetrwać ten trudny dla nich okres, a one latem na pewno za to nam się odwdzięczą.

 

Tekst: M. Jaguś

Zdjęcia: M. Dziubak, M. Jaguś


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

noclegi pogorzelica