Aktualności Aktualności

Powrót

RYZYKO ZAKUPU DREWNA Z NIEZNANEGO ŹRÓDŁA

RYZYKO ZAKUPU DREWNA Z NIEZNANEGO ŹRÓDŁA

W związku z kradzieżami drewna na terenie Lasów Państwowych informujemy potencjalnych nabywców drewna „kominkowego”, którzy kupują drewno z nieznanego źródła, często po okazyjnej cenie i z transportem, że kupno drewna pochodzącego z przestępstwa niesie za sobą znamiona paserstwa i grozi odpowiedzialnością karną.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Dz. U. 1997 nr 88 poz. 553

Art. 291. § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku

Art. 292. § 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W związku z powyższym mając na uwadze dobro kupujących drewno, oraz dobro Lasów Państwowych zwracamy uwagę aby przy zakupie drewna zawsze żądać od sprzedawcy dowodu zakupu np. paragonu, faktury, lub uzyskać oświadczenie na piśmie zawierające dane sprzedającego, oraz że kupowane drewno pochodzi z legalnego źródła.

W przypadku wątpliwości co do legalności drewna, które Państwo zamierzacie kupić, lub kiedy sprzedawca nie chce pozostawić dowodu zakupu drewna prosimy dzwonić na Policję, do najbliższego leśnictwa lub Straży Leśnej Nadleśnictwa Kliniska (numery telefonów komórkowych strażników to 604074621 i 604073033).

Tekst i zdjęcia: M. Weideman


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

noclegi pogorzelica