Aktualności Aktualności

Powrót

Pogodowa karuzela

Pogodowa karuzela

Klimat się zmienia – to nie ulega wątpliwości – a wraz z jego zmianami coraz częściej mamy do czynienie z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Ubiegły rok minął pod znakiem huraganowych wiatrów powodujących ogromne szkody a także ponadprzeciętnych wielkości opadów atmosferycznych. Na szczęście tereny zarządzane przez Nadleśnictwo Kliniska nie zostały dotknięte silnymi wiatrami, natomiast odczuć się dało zwiększone ilości opadów.

W roku 2017 suma opadów dla terenów zarządzanych przez Nadleśnictwo Kliniska wyniosła ok. 800-900 mm co stanowiło ok. 160 % średniej sumy rocznych opadów wyliczonej dla wielolecia 1971-2000 (dane z IMGW). Tak wysokie opady spowodowały podtopienie wielu drzewostanów, uniemożliwiając przeprowadzenie zaplanowanych prac oraz komplikując gospodarowanie na pozostałym terenie m. in. poprzez utrudnienie dojazdu. Jednak zwiększone opady najbardziej widoczne są na terenach łąk zlokalizowanych wzdłuż rzeki Iny, stanowiących największy powierzchniowo, bo ponad 200 hektarowy, użytek ekologiczny na terenach Nadleśnictwa. Wysoki poziom wody skutecznie uniemożliwia przeprowadzenie niezbędnych zabiegów, jednak stagnująca woda jest całkowicie naturalnym zjawiskiem. Dzięki takim okresowym podtopieniom, tereny zalewowe wzdłuż rzek są niesamowicie bogatymi, różnorodnymi a co za tym idzie cennymi ekosystemami, stwarzającymi warunki do rozwoju i bytowania wielu gatunków flory i fauny. I przy tym bardzo malowniczymi…

tekst: B. Kochanowski


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

noclegi pogorzelica