Aktualności Aktualności

Powrót

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

O G Ł O S Z E N I E

Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy Konik Polski z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez  Nadleśnictwo Kliniska:

    1)    1 klaczka 2 letnia  (ur.2017r.)

         - TUNICA NK          ur.13.08.2017  od Tiszka P po Nagaj P           2000 zł

           (klaczka kara- nie nadaje się do programu)

    

 2)     1 ogierek 3 letni   (ur.2016r.)

          - NACIOS NK       ur.13.04.2016  od Nemezja po Nagaj P           2000 zł

 

 3)     3 ogierki 2 letnie   (ur.2017r.)

         

          - NOREN NK        ur.23.04.2017  od Nilwa po Nagaj P                2000 zł

          - THYMUS NK      ur.27.08.2017  od Tyrozyna P po Nagaj P       2000 zł

 

4)      3 ogierki roczne  (ur.2018r.)

 

          - TATARAK NK      ur.22.07.2018 od Tyrozyna P po Nagaj P        1500zł

          - NOCEK NK         ur.22.05.2018 od Nemezja po Nagaj P            1500zł

          - NOSTRZYK NK  ur.15.09.2018 od Naradka po Nokturn             1200zł

            ( ogierek z odmianą -gwiazdka na czole)

 

5)       4 klaczki roczne (ur.2018r.)

 

           - OSTRÓŻKA NK  ur.09.09.2018 od Ohara P po NagajP              2000zł

           - TARNINA NK      ur.08.03,2018 od Tilia po Nokturn                     2000zł

           - THUJA NK          ur.01.06.2018 od Trześnia po Nagaj P             2000zl

           - OPUNCJA NK    ur.10.09.2018 od Orlica NK po Litwor               2000zł

 

6)     4 klaczki odsadki   (ur.2019r.) do odbioru po 03.11.2019

 

         - NOWELLIA NK       ur.10.04.2019  od Nugata NB po Nagaj P      1700zł

         - NASTURCJA NK    ur.01.05.2019  od Nemezja po Nagaj P          1700zł

         - NIESZPUŁKA NK   ur.01.05.2019  od Nilwa po Nagaj P                1700zł

         - KALINA NK             ur.02.05.2019  od Kapela po Nagaj P             1700zł

                                                                                                            

7)     1 ogierek odsadek maści czerwono -bułanej (rudy)                         

         -KORAL NK              ur.20.04.2019  od Kostrzewa po Nokturn        1300zł

 

 

W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.

Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z panią Anną Liśkiewicz – tel. 606 802 832 w zagrodzie Konika Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.

Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – przed odbiorem zakupionego konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia deklaracji jego zakupu. Po tym czasie sprzedający może zaoferować konia innemu nabywcy.

Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:

Nadleśnictwo Kliniska,

Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie BNP PARIBAS Bank Polska S.A.:

52 2030 0045 1110 0000 0055 6240

Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jego odbioru własnym transportem i staraniem.

 

 


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

noclegi pogorzelica