Aktualności Aktualności

Powrót

Jesienne poszukiwania owadów

Jesienne poszukiwania owadów

W Nadleśnictwie Kliniska zbliżają się ku końcowi jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Jest to czynność na tyle ważna, że pomaga ocenić zagrożenie występujące w drzewostanach sosnowych, głównie przez gatunki szkodników liściożernych, takich jak: strzygonia choinówka – Panolis flammea, poproch cetyniak – Bupalus piniaria, zawisak borowiec – Hyloicus pinastri, barczatka sosnówka – Dendrolimus pini, osnuja gwiaździsta – Acantholyda posticalis oraz gatunki z rodziny borecznikowatych - Diprionidae. Całość prac wykonuje się corocznie w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny powyżej 20 lat, w wyznaczonych stałych partiach kontrolnych (PK). PK określa się w obszarach ognisk gradacyjnych oraz niegradacyjnych. Podczas poszukiwań szkodników na określonych powierzchniach próbnych, przeszukuje się ściółkę, glebę oraz całą powierzchnię odziomka drzewa, poczynając od szyi korzeniowej, do wysokości 1,5 m, gdzie dochodzi do zimowania boreczników w spękaniach kory. Zebrane owady z danych powierzchni umieszcza się w tekturowych pudełkach i przekazuje do nadleśnictwa, a po sprawdzeniu - ostatecznie do właściwego Zakładu Ochrony Lasu. W przypadku ustalenia zagrożenia w średnim bądź silnym stopniu, niezbędne jest objęcie poszukiwaniami sąsiednich drzewostanów, celem ustalenia ogólnej powierzchni zagrożonej.

Tekst i zdjęcie: M.Hapnik


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

noclegi pogorzelica