Aktualności Aktualności

Powrót

„Zielona energia” w Nadleśnictwie Kliniska

„Zielona energia” w Nadleśnictwie Kliniska

W Nadleśnictwie Kliniska zakończono zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana systemu grzewczego i modernizacja energetyczna budynków będących siedzibą Nadleśnictwa Kliniska”. Koncepcję, a następnie prace projektowe rozpoczęto w 2014 roku, natomiast roboty budowlane rozpoczęto  w czerwcu 2017r.

Przed rozpoczęciem zadania rozpatrywane były cztery warianty sytemu grzewczego. Ostatecznie wybrany został wariant oparty  o gruntowe pompy ciepła - jedna zasilająca siedzibę Nadleśnictwa i Ośrodek Edukacji Przyrodniczo Leśnej  oraz druga dla budynku z salą wystawową i salą edukacyjną. W celu odzysku energii geotermalnej  wykonano dziewięć odwiertów  o głębokości 162 m każdy oraz dwa odwierty o głębokości  132 m każdy. W związku z instalacją pomp ciepła zainstalowane zostały również ogniwa fotowoltaiczne przy budynku biurowo magazynowym, mające za zadanie ograniczyć koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. Moc mikro instalacji wynosi 35 kW, a składa się z 40 paneli naziemnych.

Działania inwestycyjne Nadleśnictwa w zakresie „zielonej energii" doskonale wpisują się w priorytety Strategii Lasów Państwowych oraz zadania promocyjne LKP Puszcze Szczecińskie.

tekst i zdjęcia: Mateusz Rams


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

noclegi pogorzelica