Aktualności Aktualności

Powrót

„Szlak Cysterski” – spotkanie w sprawie realizacji projektu

„Szlak Cysterski” – spotkanie w sprawie realizacji projektu

W dniu 4 kwietnia br. w Nadleśnictwie Kliniska odbyło się spotkanie w sprawie założeń realizacji projektu „Szlak Cysterski”. W spotkaniu uczestniczyły instytucje i przedstawiciele samorządów zaangażowanych w ten projekt,  oraz podmioty zainteresowane realizacją tego zadania publicznego: Urząd Gminy w Kobylance, Biuro Strategii Miasta Szczecina, ZDiTM w Szczecinie, ZWiK w Szczecinie, Stowarzyszenie STOMIDO oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Kliniska. Celem spotkania było stworzenia podstaw  infrastrukturalnych dla „Historycznego Szlaku Cysterskiego Kołbacz – Dąbie” nawiązującego do istniejących przed wiekami lokalnego szlaku gospodarczego wykorzystywanego przez Cystersów. W trakcie spotkania zapoznano uczestników z trasą szlaku na odcinku Rekowo - Jezierzyce, omówiono podstawy i założenia realizacyjne, zakres budowy drogi wraz ze ścieżką rowerową. Trasa szlaku na tym odcinku przebiega przez grunty będące we władaniu Lasów Państwowych w zarządzie Nadleśnictwa Kliniska oraz przez grunty Gminy Kobylanka. W trakcie spotkania ustalono, że sporządzony zostanie przyczynek do  projektu budowy nawierzchni drogowej w standardzie leśnym oraz przeprowadzone zostanie rozpoznanie środowiskowe uwzględniające wartości przyrodnicze występujące na tym terenie. Spotkania było owocne i  konstruktywne, a wszyscy uczestnicy  wykazali się dużym zaangażowaniem w realizację projektu.

 

Opracował: Maciej Jaguś

Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

 

noclegi pogorzelica