Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Sezon pożarowy 2018 - ZAKOŃCZONY

Sezon pożarowy 2018 - ZAKOŃCZONY

Nadleśnictwo Kliniska, po wyjątkowo trudnym i bardzo palnym sezonie pożarowym, zakończyło bezpośrednią akcję w ochronie przeciwpożarowej lasu. Mimo, iż dla większości ludzi było to wymarzone lato, pełne słońca, wysokich temperatur oraz braku opadów, to występujące na przeważającej powierzchni Nadleśnictwa bory sosnowe, zostały wystawione na ciężką próbę. Biorąc pod uwagę całkowity czas trwania sezonu pożarowego, tzn. od 15 marca do 21 października, można oszacować, że średnio co 5-ty dzień zaewidencjonowano pożar na terenach leśnych naszej jednostki. Poziom zagrożenia był na najwyższym poziomie ze względu na długotrwale utrzymującą się suszę oraz niską wilgotność ścioły. Jednak dzięki profesjonalnej pracy Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego oraz wielkiemu zaangażowaniu kierowcy samochodu patrolowo-gaśniczego, którzy pełnili niejednokrotnie 12-godzinne dyżury, większość pożarów została wykryta w sposób natychmiastowy i ugaszona w zarodku. Ogromną rolę odegrali pracownicy Nadleśnictwa, pełniący funkcje Pełnomocników Nadleśniczego oraz specjaliści Służby Leśnej, Leśniczowie i Podleśniczowie, którzy w przypadku powstania zagrożenia byli na miejscu i dozorowali obszar pożarzyska do zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa pobliskich drzewostanów. Nieoceniony stał się również wysiłek jednostek PSP oraz OSP, bez których pomocy nie udałoby się opanować niszczącego działania ognia. Efektem zaangażowania powyższych osób, jest średnia powierzchnia jednego pożaru na poziomie zaledwie 0,07 ha. Podsumowując, Nadleśnictwo Kliniska zakończyło sezon pożarowy w roku 2018,
z wynikiem 41 pożarów, na ogólnej powierzchni 2,93 ha.

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w akcji bezpośredniej w ochronie przeciwpożarowej lasu na terenie Nadleśnictwa Kliniska, za ogromne zaangażowanie, profesjonalizm i skuteczne działania w likwidowaniu zarzewi ognia oraz skutków zagrożeń.

Tekst i zdjęcia M. Hapnik