Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna Nowy Cennik 2019

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Kliniska prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego i małowymiarowego gatunków iglastych i liściastych.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 14 stycznia 2019r. znajdą Państwo poniżej.         

W celu dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod następującymi nr telefonów:          91 4312140 lub 91 4312141.

 

 

 


OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

O G Ł O S Z E N I E

 

Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy Konik Polski z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez  Nadleśnictwo Kliniska:

     

  1. - Klacz 5 letnia (klacz w programie ochrony zasobów genetycznych)

NONTIA NK ur. 08.04.2013 r.  od Nugata NB po NAGAJ P              cena  3.000 zł,

    2)  - Klacz 2 letnia TUNICA NK (maść kara) od Tiszka P po Nagaj P    cena  1.700 zł,

    3)  4 klacze roczne(bez odmian)

         - NATKA NK ur. 15.04.2018 od Nilwa po Nagaj P                              cena 1.700 zł.

         - NOCKA NK ur. 26.04.2018 od Nugata po Nagaj P                           cena 1.700 zł,

         - KARPINA NK ur. 14.05.2018 od Kapela po Nagaj P                         cena 1.700 zł.

         - TARNINA NK ur. 08.03.2018 od Tilia po Nokturn                              cena 1.700 zł

 

W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.

Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z panią Anną Liśkiewicz – tel. 606 802 832 w zagrodzie Konika Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.

Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – przed odbiorem zakupionego konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia deklaracji jego zakupu. Po tym czasie sprzedający może zaoferować konia innemu nabywcy.

Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:

Nadleśnictwo Kliniska,

Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie BGŻ S.A. O/Szczecin  52 2030 0045 1110 0000 0055 6240

Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jego odbioru własnym transportem i staraniem.

 

Osoba upoważniona do udzielania informacji: Anna Liśkiewicz – 606 802 832.

 

Materiały do pobrania


Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek

W ofercie produkcyjnej szkółki leśnej w Sownie znajdują się głównie gatunki lasotwórcze takie jak : So, Sw, DB.B, DB.S, BK, BRZ, OL, oraz gatunki domieszkowe : LP, KL, JW, JRZ, a także gatunki krzewów biocenotycznych : ARO.C, GŁG, JB, RÓŻ.D, SL.W.

Oprócz wymienionych wyżej gatunków Szkółka Gospodarcza w Sownie prowadzi również sprzedaż kilku gatunków krzewów ozdobnych. Szczegółowe informacje dotyczące cen i ilości gatunków przeznaczonych do sprzedaży znajdują się  w aktualnym cenniku poniżej w załączeniu.


Sprzedaż dziczyzny

 Nadleśnictwo Kliniska informuje,  że prowadzi sprzedaż  bezpośrednią tusz zwierzyny (nieskórowanej) na zamówienie.

Sprzedawane przez nas tusze dzików poddawane są obowiązkowemu badaniu na obecność włośnia.


Ceny w sprzedaży bezpośredniej dla klienta indywidualnego wynoszą:

- jeleń     - 16,00 zł (brutto)/kg

- jeleń     - 12,00 zł (brutto)/kg
- dzik**     - 4,00 zł (brutto)/kg

** Do wartości dzika doliczony zostanie koszt obowiązkowego badania weterynaryjnego na włośnia.

 

Sprzedaż prowadzona jest na terenie Kwatery Myśliwskiej w Łęsku , po uprzednim zamówieniu i uzgodnieniu z leśniczym ds. łowieckich Patrykiem Rogowskim telefonicznie: 606 802 817 lub mailem: partyk.rogowski@szczecin.lasy.gov.pl

Zamówienia można składać również do nadleśnictwa pod numerem tel.   

 91 43 121 24 lub mailem: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl .

 

 

Zapraszamy


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Wystawa malarstwa

Wystawa malarstwa

Wystawa malarstwa Pani Alicji Derbisz została otwarta w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska. Pani Alicja jest członkiem Klubu Pracy Twórczej Szczecińskiego Towarzystwa Kultury. Prace malarki można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

Serdecznie zapraszamy.