Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż Choinek 2019

Nadleśnictwo Kliniska

z dniem 17 grudnia 2019 roku uruchamia sprzedaż detaliczną drzewek choinkowych

L.p.

 

Wysokości choinek w metrach

Cena w złotych za jedna sztukę*

Świerk

Sosna

Jodła kaukaska

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

6

7

1

0,3-0,9

16,26

20,00

8,13

10,00

-

-

2

1,0-1,5

24,39

30,00

12,20

15,00

-

-

3

1,6-2,5

32,52

40,00

16,26

20,00

-

-

4

2,6-3,5

40,65

50,00

20,33

25,00

-

-

5

3,6-5,0

56,91

70,00

28,46

35,00

-

-

6

5,1-10,0

97,56

120,00

48,78

60,00

-

-

7

2,2-2,7

-

-

-

-

40,65

50,00

 

Sprzedaż prowadzona będzie w dniach 17-21 grudnia 

  w godzinach 900 - 1700

(sobota 21.12.2018 - 900 - 1400 )        

 

przy siedzibie Nadleśnictwa Kliniska,

Pucko 1

72 – 123 Kliniska Wielkie,

Kancelaria Leśnictwa Pucko

tel. kontaktowy: (91) 431-21-24, 606 435 348


Sprzedaż dziczyzny

Nadleśnictwo Kliniska informuje,  że prowadzi sprzedaż  bezpośrednią tusz zwierzyny (całych - nieskórowanych) na zamówienie.

Sprzedawane przez nas tusze dzików poddawane są obowiązkowemu badaniu na obecność włośnia.


Ceny w sprzedaży bezpośredniej dla klienta indywidualnego wynoszą:

 

- sarna   - 16,00 zł (brutto)/kg

- jeleń   - 10,00 zł (brutto)/kg


- dzik*     - 6,00 zł (brutto)/kg

*W ramach promocji cena dzika zawiera w sobie koszt obowiązkowego badania weterynaryjnego na obecność włośnia.

 

Sprzedaż prowadzona jest na terenie Kwatery Myśliwskiej w Łęsku ,wyłącznie po uprzednim - bezpośrednim - zamówieniu i uzgodnieniu z leśniczym ds. łowieckich Patrykiem Rogowskim telefonicznie: 606 802 817 lub mailem: partyk.rogowski@szczecin.lasy.gov.pl

 

 

 

Zapraszamy


OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

O G Ł O S Z E N I E

Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy Konik Polski z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez  Nadleśnictwo Kliniska:

    1)    1 klaczka 2 letnia  (ur.2017r.)

         - TUNICA NK          ur.13.08.2017  od Tiszka P po Nagaj P           2000 zł

           (klaczka kara- nie nadaje się do programu)

    

 2)     1 ogierek 3 letni   (ur.2016r.)

          - NACIOS NK       ur.13.04.2016  od Nemezja po Nagaj P           2000 zł

 

 3)     3 ogierki 2 letnie   (ur.2017r.)

         

          - NOREN NK        ur.23.04.2017  od Nilwa po Nagaj P                2000 zł

          - THYMUS NK      ur.27.08.2017  od Tyrozyna P po Nagaj P       2000 zł

 

4)      3 ogierki roczne  (ur.2018r.)

 

          - TATARAK NK      ur.22.07.2018 od Tyrozyna P po Nagaj P        1500zł

          - NOCEK NK         ur.22.05.2018 od Nemezja po Nagaj P            1500zł

          - NOSTRZYK NK  ur.15.09.2018 od Naradka po Nokturn             1200zł

            ( ogierek z odmianą -gwiazdka na czole)

 

5)       4 klaczki roczne (ur.2018r.)

 

           - OSTRÓŻKA NK  ur.09.09.2018 od Ohara P po NagajP              2000zł

           - TARNINA NK      ur.08.03,2018 od Tilia po Nokturn                     2000zł

           - THUJA NK          ur.01.06.2018 od Trześnia po Nagaj P             2000zl

           - OPUNCJA NK    ur.10.09.2018 od Orlica NK po Litwor               2000zł

 

6)     4 klaczki odsadki   (ur.2019r.) do odbioru po 03.11.2019

 

         - NOWELLIA NK       ur.10.04.2019  od Nugata NB po Nagaj P      1700zł

         - NASTURCJA NK    ur.01.05.2019  od Nemezja po Nagaj P          1700zł

         - NIESZPUŁKA NK   ur.01.05.2019  od Nilwa po Nagaj P                1700zł

         - KALINA NK             ur.02.05.2019  od Kapela po Nagaj P             1700zł

                                                                                                            

7)     1 ogierek odsadek maści czerwono -bułanej (rudy)                         

         -KORAL NK              ur.20.04.2019  od Kostrzewa po Nokturn        1300zł

 

 

W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.

Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z panią Anną Liśkiewicz – tel. 606 802 832 w zagrodzie Konika Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.

Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – przed odbiorem zakupionego konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia deklaracji jego zakupu. Po tym czasie sprzedający może zaoferować konia innemu nabywcy.

Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:

Nadleśnictwo Kliniska,

Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie BNP PARIBAS Bank Polska S.A.:

52 2030 0045 1110 0000 0055 6240

Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jego odbioru własnym transportem i staraniem.

 

 


Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek

W ofercie produkcyjnej szkółki leśnej w Sownie znajdują się głównie gatunki lasotwórcze takie jak : So, Sw, DB.B, DB.S, BK, BRZ, OL, oraz gatunki domieszkowe : LP, KL, JW, JRZ, a także gatunki krzewów biocenotycznych : ARO.C, GŁG, JB, RÓŻ.D, SL.W.

Oprócz wymienionych wyżej gatunków Szkółka Gospodarcza w Sownie prowadzi również sprzedaż kilku gatunków krzewów ozdobnych. Szczegółowe informacje dotyczące cen i ilości gatunków przeznaczonych do sprzedaży znajdują się  w aktualnym cenniku poniżej w załączeniu.

 

1. sadzonki ( za wyjątkiem sadzonek: IRG 1/0) w ilości do 100 sztuk     -      3,00 zł/1 sztukę

 

2. sadzonki  w ilości od 101 do 500 sztuk (za wyjątkiem sadzonek: IRG 1/0,

   GB 1/0, SL.T 2/0)   2,00 zł/1 sztukę 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. sadzonki w ilości od 501  do 1000 sztuk (za wyjątkiem sadzonek: IRG 1/0, GB1/0, SL.T 2/0, KL 1/0, RÓŻ.D 1/0, RÓŻ.D 2/0 )  - 1,50 zł/1 sztukę                                                                                                                                                             

4. gatunki iglaste ozdobne z gruntu – ŻYW.Z 1/7            -        6,50 zł/1 sztukę

5. sadzonki w doniczkach                                              -        38,10 zł/1 sztukę

 

 

CENY   SADZONEK

OBLICZONE  METODĄ  RACHUNKU CIĄGNIONEGO

NA ROK 2019

 

Lp.

Gatunek i symbol produkcyjny

Cena netto

1  tys. szt.

kolumna nr I

Cena netto x 1,31

1  tys. szt.  kolumna nr II

UWAGI

Numer św.

pochodzenia

1

BK 1/0

285,98

374,63

 

201725,20169,201724

2

BK 2/0

555,07

727,14

 

201135, 20168

3

BK 3/0

664,59

870,61

 

201135

4

BRZ 1/0

166,79

218,49

 

20186

5

BRZ 2/0

481,75

631,09

 

20149

6

BRZ 3/0

512,12

670,88

 

20149, 201219

7

DB.B 4/0

884,74

1159,01

 

201410

8

DB.S 4/0

795,33

1041,88

 

201411

9

DONICE 8/0

26908,71

35250,41

 

201235

10

GB 1/0

1694,51

2219,81

 

201412, 201510

11

GB 3/0

564,98

740,12

 

201313

12

GŁG 1/0

677,80

887,92

 

201514

13

IRG 1/0

3686,13

4828,83

 

201722

14

JB 1/0

677,80

887,92

 

20167

15

JB 3/0

445,76

583,95

 

201512

16

JRZ 1/0

921,53

1207,20

 

201720

17

JRZ 2/0

898,32

1176,80

 

20164

18

JRZ 3/0

1053,60

1380,22

 

201418

19

JW 1/0

365,74

479,12

 

201714

20

JW 4/0

785,58

1029,11

 

201413

21

KL 1/0

1097,20

1437,33

 

201715

22

LP 2/0

1021,73

1338,47

 

201222

23

OL 1/0

312,73

409,68

 

20172

24

OL 1/1

979,14

1282,67

 

20172

25

RÓŻ.D 1/0

1308,02

1713,51

 

20166

26

RÓŻ.D 2/0

1197,77

1569,08

 

201515

27

SL.T 2/0

1496,11

1959,90

 

20163

28

SO 1/0

130,79

171,33

 

20133,20174,20181

29

SO 1/0 WDN

132,54

173,63

 

20187

30

SO 2/0

255,38

334,55

 

20171

31

SW 1/0

193,15

253,03

 

20188

32

SW 1/1

718,26

940,92

 

20171

33

SW 1/3

1012,45

1326,31

 

20153

34

SZK 1/0

921,53

1207,20

 

201721

35

ZYW.Z 1/7

4556,48

5968,99

 

200920

Materiały do pobrania


Sprzedaż drewna Nowy Cennik 2019

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Kliniska prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego i małowymiarowego gatunków iglastych i liściastych.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 14 stycznia 2019r. znajdą Państwo poniżej.         

W celu dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod następującymi nr telefonów:          91 4312140 lub 91 4312141.

 

 

 

Materiały do pobrania