Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE Sprzedaż Koni

O G Ł O S Z E N I E

Skarb Państwa Nadleśnictwo Kliniska, Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie, ogłasza sprzedaż bezprzetargową koni rasy Konik Polski z hodowli rezerwatowej prowadzonej przez  Nadleśnictwo Kliniska:

    1)    1 klaczka 2 letnia  (ur.2017r.)

         - TUNICA NK          ur.13.08.2017  od Tiszka P po Nagaj P           2000 zł

           (klaczka kara- nie nadaje się do programu)

    

 2)     1 ogierek 3 letni   (ur.2016r.)

          - NACIOS NK       ur.13.04.2016  od Nemezja po Nagaj P           2000 zł

 

 3)     3 ogierki 2 letnie   (ur.2017r.)

         

          - NOREN NK        ur.23.04.2017  od Nilwa po Nagaj P                2000 zł

          - THYMUS NK      ur.27.08.2017  od Tyrozyna P po Nagaj P       2000 zł

 

4)      3 ogierki roczne  (ur.2018r.)

 

          - TATARAK NK      ur.22.07.2018 od Tyrozyna P po Nagaj P        1500zł

          - NOCEK NK         ur.22.05.2018 od Nemezja po Nagaj P            1500zł

          - NOSTRZYK NK  ur.15.09.2018 od Naradka po Nokturn             1200zł

            ( ogierek z odmianą -gwiazdka na czole)

 

5)       4 klaczki roczne (ur.2018r.)

 

           - OSTRÓŻKA NK  ur.09.09.2018 od Ohara P po NagajP              2000zł

           - TARNINA NK      ur.08.03,2018 od Tilia po Nokturn                     2000zł

           - THUJA NK          ur.01.06.2018 od Trześnia po Nagaj P             2000zl

           - OPUNCJA NK    ur.10.09.2018 od Orlica NK po Litwor               2000zł

 

6)     4 klaczki odsadki   (ur.2019r.) do odbioru po 03.11.2019

 

         - NOWELLIA NK       ur.10.04.2019  od Nugata NB po Nagaj P      1700zł

         - NASTURCJA NK    ur.01.05.2019  od Nemezja po Nagaj P          1700zł

         - NIESZPUŁKA NK   ur.01.05.2019  od Nilwa po Nagaj P                1700zł

         - KALINA NK             ur.02.05.2019  od Kapela po Nagaj P             1700zł

                                                                                                            

7)     1 ogierek odsadek maści czerwono -bułanej (rudy)                         

         -KORAL NK              ur.20.04.2019  od Kostrzewa po Nokturn        1300zł

 

 

W sprzedaży mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tj. osoby prawne i fizyczne.

Konie, będące przedmiotem sprzedaży, można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym z panią Anną Liśkiewicz – tel. 606 802 832 w zagrodzie Konika Polskiego Nadleśnictwa Kliniska.

Nabywca zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia – przed odbiorem zakupionego konia/koni lecz w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia deklaracji jego zakupu. Po tym czasie sprzedający może zaoferować konia innemu nabywcy.

Wpłaty należy dokonać do kasy nadleśnictwa lub na podane poniżej konto:

Nadleśnictwo Kliniska,

Pucko 1, 72-123 Kliniska Wielkie BNP PARIBAS Bank Polska S.A.:

52 2030 0045 1110 0000 0055 6240

Po wpłaceniu całej należności za konia nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego jego odbioru własnym transportem i staraniem.

 

 


Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek

W ofercie produkcyjnej szkółki leśnej w Sownie znajdują się głównie gatunki lasotwórcze takie jak : So, Sw, DB.B, DB.S, BK, BRZ, OL, oraz gatunki domieszkowe : LP, KL, JW, JRZ, a także gatunki krzewów biocenotycznych : ARO.C, GŁG, JB, RÓŻ.D, SL.W.

Oprócz wymienionych wyżej gatunków Szkółka Gospodarcza w Sownie prowadzi również sprzedaż kilku gatunków krzewów ozdobnych. Szczegółowe informacje dotyczące cen i ilości gatunków przeznaczonych do sprzedaży znajdują się  w aktualnym cenniku poniżej w załączeniu.

 

1. sadzonki ( za wyjątkiem sadzonek: IRG 1/0) w ilości do 100 sztuk     -      3,00 zł/1 sztukę

 

2. sadzonki  w ilości od 101 do 500 sztuk (za wyjątkiem sadzonek: IRG 1/0,

   GB 1/0, SL.T 2/0)   2,00 zł/1 sztukę 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. sadzonki w ilości od 501  do 1000 sztuk (za wyjątkiem sadzonek: IRG 1/0, GB1/0, SL.T 2/0, KL 1/0, RÓŻ.D 1/0, RÓŻ.D 2/0 )  - 1,50 zł/1 sztukę                                                                                                                                                             

4. gatunki iglaste ozdobne z gruntu – ŻYW.Z 1/7            -        6,50 zł/1 sztukę

5. sadzonki w doniczkach                                              -        38,10 zł/1 sztukę

 

 

CENY   SADZONEK

OBLICZONE  METODĄ  RACHUNKU CIĄGNIONEGO

NA ROK 2019

 

Lp.

Gatunek i symbol produkcyjny

Cena netto

1  tys. szt.

kolumna nr I

Cena netto x 1,31

1  tys. szt.  kolumna nr II

UWAGI

Numer św.

pochodzenia

1

BK 1/0

285,98

374,63

 

201725,20169,201724

2

BK 2/0

555,07

727,14

 

201135, 20168

3

BK 3/0

664,59

870,61

 

201135

4

BRZ 1/0

166,79

218,49

 

20186

5

BRZ 2/0

481,75

631,09

 

20149

6

BRZ 3/0

512,12

670,88

 

20149, 201219

7

DB.B 4/0

884,74

1159,01

 

201410

8

DB.S 4/0

795,33

1041,88

 

201411

9

DONICE 8/0

26908,71

35250,41

 

201235

10

GB 1/0

1694,51

2219,81

 

201412, 201510

11

GB 3/0

564,98

740,12

 

201313

12

GŁG 1/0

677,80

887,92

 

201514

13

IRG 1/0

3686,13

4828,83

 

201722

14

JB 1/0

677,80

887,92

 

20167

15

JB 3/0

445,76

583,95

 

201512

16

JRZ 1/0

921,53

1207,20

 

201720

17

JRZ 2/0

898,32

1176,80

 

20164

18

JRZ 3/0

1053,60

1380,22

 

201418

19

JW 1/0

365,74

479,12

 

201714

20

JW 4/0

785,58

1029,11

 

201413

21

KL 1/0

1097,20

1437,33

 

201715

22

LP 2/0

1021,73

1338,47

 

201222

23

OL 1/0

312,73

409,68

 

20172

24

OL 1/1

979,14

1282,67

 

20172

25

RÓŻ.D 1/0

1308,02

1713,51

 

20166

26

RÓŻ.D 2/0

1197,77

1569,08

 

201515

27

SL.T 2/0

1496,11

1959,90

 

20163

28

SO 1/0

130,79

171,33

 

20133,20174,20181

29

SO 1/0 WDN

132,54

173,63

 

20187

30

SO 2/0

255,38

334,55

 

20171

31

SW 1/0

193,15

253,03

 

20188

32

SW 1/1

718,26

940,92

 

20171

33

SW 1/3

1012,45

1326,31

 

20153

34

SZK 1/0

921,53

1207,20

 

201721

35

ZYW.Z 1/7

4556,48

5968,99

 

200920

Materiały do pobrania


Sprzedaż dziczyzny

 Nadleśnictwo Kliniska informuje,  że prowadzi sprzedaż  bezpośrednią tusz zwierzyny (nieskórowanej) na zamówienie.

Sprzedawane przez nas tusze dzików poddawane są obowiązkowemu badaniu na obecność włośnia.


Ceny w sprzedaży bezpośredniej dla klienta indywidualnego wynoszą:

- sarna     - 16,00 zł (brutto)/kg

- jeleń     - 10,00 zł (brutto)/kg
- dzik**     - 6,00 zł (brutto)/kg

** Do wartości dzika doliczony zostanie koszt obowiązkowego badania weterynaryjnego na włośnia.

 

Sprzedaż prowadzona jest na terenie Kwatery Myśliwskiej w Łęsku , po uprzednim zamówieniu i uzgodnieniu z leśniczym ds. łowieckich Patrykiem Rogowskim telefonicznie: 606 802 817 lub mailem: partyk.rogowski@szczecin.lasy.gov.pl

Zamówienia można składać również do nadleśnictwa pod numerem tel.   

 91 43 121 24 lub mailem: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl .

 

 

Zapraszamy


Sprzedaż drewna Nowy Cennik 2019

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Kliniska prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego i małowymiarowego gatunków iglastych i liściastych.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 14 stycznia 2019r. znajdą Państwo poniżej.         

W celu dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod następującymi nr telefonów:          91 4312140 lub 91 4312141.

 

 

 

Materiały do pobrania