Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Kliniska posiada Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ),  w którym prowadzi samodzielną gospodarkę łowiecką. Ponadto w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 50 tys. ha terenów łowieckich, dzierżawionych przez 6 kół łowieckich. Łowisko Nadleśnictwa Kliniska posiada łączną powierzchnię 16589 ha, w tym 12611 ha zajmuje zwarty kompleks leśny.

   Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu przede wszystkim dostosowanie liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby możliwość realizacji celów hodowli lasu. Oprócz tego zadania z zakresu gospodarki łowieckiej obejmują dokarmianie i utrzymywanie w należytym stanie ambon, a także zakładanie poletek zgryzowych i zaporowych, w celu zatrzymania zwierząt w tych partiach lasu, w których ewentualne szkody byłyby mniejsze i opóźnienia ich wyjścia na pola uprawne.

Główne gatunki zwierzyny, występujące na terenie OHZ to: jeleń, sarna, dzik.

W obecnym, kończącym się, sezonie łowieckim 2016/2017 pozyskano do tej pory łącznie:

  • 169 szt. jeleni,
  • 100 szt. saren,
  • 136 szt. dzików.

Oczywiście sezon na jelenie i dziki jeszcze trwa i łączna realizacja w tych dwóch grupach na pewno ulegnie zmianie.

Realizuje się, zgodnie z zatwierdzonym planem, pozyskanie również innych gatunków, tj. zwierzyny drobnej.
Najlepsze trofea jelenia byka w sezonie łowieckim pozyskiwane są zawsze w okresie rykowiska. W tym sezonie udało się pozyskać 10 jeleni byków o trofeach medalowych, w tym jedno wycenione na medal złoty.

Parostki saren rogaczy ze względu na charakter łowiska nie osiągają dużych wielkości. Najlepsze trofea z tego sezonu to kilka sztuk parostków o wadze po 325 g netto, pozyskanych na otaczających las łąkach i polach uprawnych.

Oprócz polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Kliniska istnieją idealne warunki od obserwacji zwierzyny  w jej naturalnym środowisku. Wiosną możemy oglądać budzenie się przyrody, pojawianie się młodych zwierząt: cieląt, koźląt, warchlaków-pasiaków, młodych lisków i borsuków. Od czasu do czasu możemy usłyszeć nawoływanie się żurawi lub „chrapanie" słonki.

Latem można obserwować życie „rodzinne" dużych zwierząt: warchlaki podążające grzecznie za lochą w drodze na żer, igraszki młodych koźląt, chmary jeleni żerujące w zbożach – osobno byki i osobno łanie z cielętami a także, od połowy lipca do połowy sierpnia, gody u sarny.

Jesienią widzimy zmianę barw, pojawiają się nowe zapachy, zbliża się czas odlotu niektórych ptaków i zaczyna się magia rykowiska.

To wszystko czeka na odwiedzających nas rokrocznie myśliwych a także na miłośników przyrody. Jednakże w przypadku zainteresowania wizytą w OHZ Kliniska, z oczywistych względów bezpieczeństwa, prosimy o wcześniejszy kontakt z Sekretariatem Nadleśnictwa.

Tekst: Ryszard Kucharski


Sprzedaż dziczyzny

 Nadleśnictwo Kliniska informuje,  że prowadzi sprzedaż  bezpośrednią tusz zwierzyny (nieskórowanej) na zamówienie.

Sprzedawane przez nas tusze dzików poddawane są obowiązkowemu badaniu na obecność włośnia.


Ceny w sprzedaży bezpośredniej dla klienta indywidualnego wynoszą:

- jeleń     - 9,98 zł/kg
- sarna    - 19,43 zł/kg
- dzik**     - 5,75 zł/kg

** Do wartości dzika doliczony zostanie koszt obowiązkowego badania weterynaryjnego na włośnia.

 

Sprzedaż prowadzona jest na terenie Kwatery Myśliwskiej w Łęsku , po uprzednim zamówieniu i uzgodnieniu z leśniczym ds. łowieckich Patrykiem Rogowskim telefonicznie: 606 802 817 lub mailem: partyk.rogowski@szczecin.lasy.gov.pl

Zamówienia można składać również do nadleśnictwa pod numerem tel.   

 91 43 121 24 lub mailem: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl .

 

 

Zapraszamy