Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek

W ofercie produkcyjnej szkółki leśnej w Sownie znajdują się głównie gatunki lasotwórcze takie jak : So, Sw, DB.B, DB.S, BK, BRZ, OL, oraz gatunki domieszkowe : LP, KL, JW, JRZ, a także gatunki krzewów biocenotycznych : ARO.C, GŁG, JB, RÓŻ.D, SL.W.

Oprócz wymienionych wyżej gatunków Szkółka Gospodarcza w Sownie prowadzi również sprzedaż kilku gatunków krzewów ozdobnych. Szczegółowe informacje dotyczące cen i ilości gatunków przeznaczonych do sprzedaży znajdują się  w aktualnym cenniku poniżej w załączeniu.


Sprzedaż drewna - OBNIŻKA CEN 2018

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Kliniska prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego i małowymiarowego gatunków iglastych i liściastych.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 11 stycznia 2018r. znajdą Państwo poniżej.         

W celu dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod następującymi nr telefonów:          91 4312140 lub 91 4312141.

 

 

 


Sprzedaż dziczyzny

 Nadleśnictwo Kliniska informuje,  że prowadzi sprzedaż  bezpośrednią tusz zwierzyny (nieskórowanej) na zamówienie.

Sprzedawane przez nas tusze dzików poddawane są obowiązkowemu badaniu na obecność włośnia.


Ceny w sprzedaży bezpośredniej dla klienta indywidualnego wynoszą:

- jeleń     - 16,00 zł (brutto)/kg

- jeleń     - 12,00 zł (brutto)/kg
- dzik**     - 4,00 zł (brutto)/kg

** Do wartości dzika doliczony zostanie koszt obowiązkowego badania weterynaryjnego na włośnia.

 

Sprzedaż prowadzona jest na terenie Kwatery Myśliwskiej w Łęsku , po uprzednim zamówieniu i uzgodnieniu z leśniczym ds. łowieckich Patrykiem Rogowskim telefonicznie: 606 802 817 lub mailem: partyk.rogowski@szczecin.lasy.gov.pl

Zamówienia można składać również do nadleśnictwa pod numerem tel.   

 91 43 121 24 lub mailem: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl .

 

 

Zapraszamy


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zakończenie prac urządzeniowych w Nadleśnictwie Kliniska

Zakończenie prac urządzeniowych w Nadleśnictwie Kliniska

Dnia 07.11.2017r. w sali Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska miała miejsce, zwołana przez Dyrektora RDLP w Szczecinie, Narada Techniczno – Gospodarcza (NTG), będąca zwieńczeniem prac związanych z przygotowywaniem Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Kliniska na lata 2018 - 2027.

 W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Zarządu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Zakładu Ochrony Lasu w Szczecinku, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Kliniska.

Głównym celem narady było sformułowanie projektu PUL na przyszłe dziesięciolecie wraz
z akceptacją prognozy jego oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000, a także analiza prowadzonej gospodarki leśnej w minionym okresie tj. za lata 2008-2017. Przedstawiony również został Program Ochrony Przyrody (POP) dla terenów Nadleśnictwa oraz program edukacji leśnej wraz z najważniejszymi zadaniami stojącymi przed Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska.

Program Ochrony Przyrody, projekt PUL a także ocena jego oddziaływania na środowisko                 i obszary Natura 2000 zostały zaprezentowane przez przedstawicieli wykonawcy planu – Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp.

Analizę gospodarki leśnej w minionym okresie przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska, podsumowując działalność Nadleśnictwa w zakresie użytkowania, hodowli oraz ochrony lasu, ochrony przyrody a także gospodarki łowieckiej.

Wszystkie zaprezentowane referaty oraz koreferaty stanowiły podstawę do merytorycznej dyskusji, dotyczącej zarówno minionego okresu jak i planowanych zadań do zrealizowania w przyszłym dziesięcioleciu. Zarówno miniony okres jak i planowane do wykonania w latach 2018-2027 zadania zostały ocenione pozytywnie i wskazują na prawidłowy kierunek planowania i prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

tekst: B. Kochanowski