Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna - OBNIŻKA CEN 2018

Sprzedaż drewna

Nadleśnictwo Kliniska prowadzi sprzedaż detaliczną drewna wielkowymiarowego, średniowymiarowego i małowymiarowego gatunków iglastych i liściastych.

Sprzedaż drewna

Cennik detaliczny sprzedaży drewna obowiązujący od 11 stycznia 2018r. znajdą Państwo poniżej.         

W celu dalszych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod następującymi nr telefonów:          91 4312140 lub 91 4312141.

 

Obniżka cen:

- Świerk S4 (zobacz)

- Sosna S4 - L-ctwo Bącznik oraz L-ctwo Pucko (zobacz)

 


Sprzedaż dziczyzny

 Nadleśnictwo Kliniska informuje,  że prowadzi sprzedaż  bezpośrednią tusz zwierzyny (nieskórowanej) na zamówienie.

Sprzedawane przez nas tusze dzików poddawane są obowiązkowemu badaniu na obecność włośnia.


Ceny w sprzedaży bezpośredniej dla klienta indywidualnego wynoszą:

- jeleń     - 16,00 zł (brutto)/kg

- jeleń     - 12,00 zł (brutto)/kg
- dzik**     - 4,00 zł (brutto)/kg

** Do wartości dzika doliczony zostanie koszt obowiązkowego badania weterynaryjnego na włośnia.

 

Sprzedaż prowadzona jest na terenie Kwatery Myśliwskiej w Łęsku , po uprzednim zamówieniu i uzgodnieniu z leśniczym ds. łowieckich Patrykiem Rogowskim telefonicznie: 606 802 817 lub mailem: partyk.rogowski@szczecin.lasy.gov.pl

Zamówienia można składać również do nadleśnictwa pod numerem tel.   

 91 43 121 24 lub mailem: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl .

 

 

Zapraszamy


Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek

W ofercie produkcyjnej szkółki leśnej w Sownie znajdują się głównie gatunki lasotwórcze takie jak : So, Sw, DB.B, DB.S, BK, BRZ, OL, oraz gatunki domieszkowe : LP, KL, JW, JRZ, a także gatunki krzewów biocenotycznych : ARO.C, GŁG, JB, RÓŻ.D, SL.W.

Oprócz wymienionych wyżej gatunków Szkółka Gospodarcza w Sownie prowadzi również sprzedaż kilku gatunków krzewów ozdobnych. Szczegółowe informacje dotyczące cen i ilości gatunków przeznaczonych do sprzedaży znajdują się  w aktualnym cenniku poniżej w załączeniu.

Resources to get


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Zakończenie prac urządzeniowych w Nadleśnictwie Kliniska

Zakończenie prac urządzeniowych w Nadleśnictwie Kliniska

Dnia 07.11.2017r. w sali Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska miała miejsce, zwołana przez Dyrektora RDLP w Szczecinie, Narada Techniczno – Gospodarcza (NTG), będąca zwieńczeniem prac związanych z przygotowywaniem Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Kliniska na lata 2018 - 2027.

 W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Zarządu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Zakładu Ochrony Lasu w Szczecinku, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Kliniska.

Głównym celem narady było sformułowanie projektu PUL na przyszłe dziesięciolecie wraz
z akceptacją prognozy jego oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000, a także analiza prowadzonej gospodarki leśnej w minionym okresie tj. za lata 2008-2017. Przedstawiony również został Program Ochrony Przyrody (POP) dla terenów Nadleśnictwa oraz program edukacji leśnej wraz z najważniejszymi zadaniami stojącymi przed Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska.

Program Ochrony Przyrody, projekt PUL a także ocena jego oddziaływania na środowisko                 i obszary Natura 2000 zostały zaprezentowane przez przedstawicieli wykonawcy planu – Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp.

Analizę gospodarki leśnej w minionym okresie przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska, podsumowując działalność Nadleśnictwa w zakresie użytkowania, hodowli oraz ochrony lasu, ochrony przyrody a także gospodarki łowieckiej.

Wszystkie zaprezentowane referaty oraz koreferaty stanowiły podstawę do merytorycznej dyskusji, dotyczącej zarówno minionego okresu jak i planowanych zadań do zrealizowania w przyszłym dziesięcioleciu. Zarówno miniony okres jak i planowane do wykonania w latach 2018-2027 zadania zostały ocenione pozytywnie i wskazują na prawidłowy kierunek planowania i prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

tekst: B. Kochanowski