Asset Publisher

INFRASTRUKTURA A ŚRODOWISKO

Kliknij na zdjęcie aby uzyskać więcej informacji.

Kliknij na zdjęcie aby uzyskać więcej informacji.


Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko

Nadleśnictwo Kliniska uczestniczy w realizacji projektu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"


Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Szczecinie

Edukacja ekologiczna realizowana w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska jest współfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


Zadnia finansowane ze środków INTERREG IVA

Nadleśnictwo Kliniska realizuje zadanie pn. "Zamierzenie  modelowe - Sieć Atrakcji POMERANIA" INT-10-0038
        

Wsparcie działań w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 "Europejska Współpraca Terytorialna"-"Współpraca Transgraniczna" Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.


Zadania dofinansowane ze środków NFOŚiGW