Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Jesienne poszukiwania owadów

Jesienne poszukiwania owadów

W Nadleśnictwie Kliniska zbliżają się ku końcowi jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Jest to czynność na tyle ważna, że pomaga ocenić zagrożenie występujące w drzewostanach sosnowych, głównie przez gatunki szkodników liściożernych, takich jak: strzygonia choinówka – Panolis flammea, poproch cetyniak – Bupalus piniaria, zawisak borowiec – Hyloicus pinastri, barczatka sosnówka – Dendrolimus pini, osnuja gwiaździsta – Acantholyda posticalis oraz gatunki z rodziny borecznikowatych - Diprionidae. Całość prac wykonuje się corocznie w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny powyżej 20 lat, w wyznaczonych stałych partiach kontrolnych (PK). PK określa się w obszarach ognisk gradacyjnych oraz niegradacyjnych. Podczas poszukiwań szkodników na określonych powierzchniach próbnych, przeszukuje się ściółkę, glebę oraz całą powierzchnię odziomka drzewa, poczynając od szyi korzeniowej, do wysokości 1,5 m, gdzie dochodzi do zimowania boreczników w spękaniach kory. Zebrane owady z danych powierzchni umieszcza się w tekturowych pudełkach i przekazuje do nadleśnictwa, a po sprawdzeniu - ostatecznie do właściwego Zakładu Ochrony Lasu. W przypadku ustalenia zagrożenia w średnim bądź silnym stopniu, niezbędne jest objęcie poszukiwaniami sąsiednich drzewostanów, celem ustalenia ogólnej powierzchni zagrożonej.

Tekst i zdjęcie: M.Hapnik