Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zakończenie prac urządzeniowych w Nadleśnictwie Kliniska

Zakończenie prac urządzeniowych w Nadleśnictwie Kliniska

Dnia 07.11.2017r. w sali Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska miała miejsce, zwołana przez Dyrektora RDLP w Szczecinie, Narada Techniczno – Gospodarcza (NTG), będąca zwieńczeniem prac związanych z przygotowywaniem Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Kliniska na lata 2018 - 2027.

 W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Zarządu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Zakładu Ochrony Lasu w Szczecinku, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Kliniska.

Głównym celem narady było sformułowanie projektu PUL na przyszłe dziesięciolecie wraz
z akceptacją prognozy jego oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000, a także analiza prowadzonej gospodarki leśnej w minionym okresie tj. za lata 2008-2017. Przedstawiony również został Program Ochrony Przyrody (POP) dla terenów Nadleśnictwa oraz program edukacji leśnej wraz z najważniejszymi zadaniami stojącymi przed Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska.

Program Ochrony Przyrody, projekt PUL a także ocena jego oddziaływania na środowisko                 i obszary Natura 2000 zostały zaprezentowane przez przedstawicieli wykonawcy planu – Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp.

Analizę gospodarki leśnej w minionym okresie przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska, podsumowując działalność Nadleśnictwa w zakresie użytkowania, hodowli oraz ochrony lasu, ochrony przyrody a także gospodarki łowieckiej.

Wszystkie zaprezentowane referaty oraz koreferaty stanowiły podstawę do merytorycznej dyskusji, dotyczącej zarówno minionego okresu jak i planowanych zadań do zrealizowania w przyszłym dziesięcioleciu. Zarówno miniony okres jak i planowane do wykonania w latach 2018-2027 zadania zostały ocenione pozytywnie i wskazują na prawidłowy kierunek planowania i prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

tekst: B. Kochanowski