Surowiec do wszystkiego

W erze szkła, aluminium i krzemu można by odnieść wrażenie, że drewno jest passé. Nic bardziej mylnego! Gdziekolwiek się znajdziemy, na pewno wokół nas będzie wiele przedmiotów, które nie powstałyby bez użycia drewna.

Skąd się bierze drewno

Zaspokojenie naszego zapotrzebowania na drewno i zapewnienie trwałości lasów nie są sprzecznymi interesami. Drewno w Polsce jest naturalnym bogactwem, które jest całkowicie odnawialne.

Zasady sprzedaży

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Polski przebój

Polskie produkty powstałe z użyciem drewna – meble, stolarka okienna i drzwiowa, jachty czy papier i opakowania – to prawdziwe przeboje rynkowe.

Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zakończenie prac urządzeniowych w Nadleśnictwie Kliniska

Zakończenie prac urządzeniowych w Nadleśnictwie Kliniska

Dnia 07.11.2017r. w sali Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska miała miejsce, zwołana przez Dyrektora RDLP w Szczecinie, Narada Techniczno – Gospodarcza (NTG), będąca zwieńczeniem prac związanych z przygotowywaniem Planu Urządzenia Lasu (PUL) dla Nadleśnictwa Kliniska na lata 2018 - 2027.

 W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, Zarządu Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp., Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Szczecinie, Zakładu Ochrony Lasu w Szczecinku, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Kliniska.

Głównym celem narady było sformułowanie projektu PUL na przyszłe dziesięciolecie wraz
z akceptacją prognozy jego oddziaływania na środowisko oraz obszary Natura 2000, a także analiza prowadzonej gospodarki leśnej w minionym okresie tj. za lata 2008-2017. Przedstawiony również został Program Ochrony Przyrody (POP) dla terenów Nadleśnictwa oraz program edukacji leśnej wraz z najważniejszymi zadaniami stojącymi przed Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczo-Leśnej przy Nadleśnictwie Kliniska.

Program Ochrony Przyrody, projekt PUL a także ocena jego oddziaływania na środowisko                 i obszary Natura 2000 zostały zaprezentowane przez przedstawicieli wykonawcy planu – Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp.

Analizę gospodarki leśnej w minionym okresie przedstawił Nadleśniczy Nadleśnictwa Kliniska, podsumowując działalność Nadleśnictwa w zakresie użytkowania, hodowli oraz ochrony lasu, ochrony przyrody a także gospodarki łowieckiej.

Wszystkie zaprezentowane referaty oraz koreferaty stanowiły podstawę do merytorycznej dyskusji, dotyczącej zarówno minionego okresu jak i planowanych zadań do zrealizowania w przyszłym dziesięcioleciu. Zarówno miniony okres jak i planowane do wykonania w latach 2018-2027 zadania zostały ocenione pozytywnie i wskazują na prawidłowy kierunek planowania i prowadzenia wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

tekst: B. Kochanowski