Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż dziczyzny

 Nadleśnictwo Kliniska informuje,  że prowadzi sprzedaż  bezpośrednią tusz zwierzyny (nieskórowanej) na zamówienie.

Sprzedawane przez nas tusze dzików poddawane są obowiązkowemu badaniu na obecność włośnia.


Ceny w sprzedaży bezpośredniej dla klienta indywidualnego wynoszą:

- jeleń     - 12,00 zł (brutto)/kg
- sarna    - 16,00 zł (brutto)/kg
- dzik**     - 6,00 zł (brutto)/kg

** Do wartości dzika doliczony zostanie koszt obowiązkowego badania weterynaryjnego na włośnia.

 

Sprzedaż prowadzona jest na terenie Kwatery Myśliwskiej w Łęsku , po uprzednim zamówieniu i uzgodnieniu z leśniczym ds. łowieckich Patrykiem Rogowskim telefonicznie: 606 802 817 lub mailem: partyk.rogowski@szczecin.lasy.gov.pl

Zamówienia można składać również do nadleśnictwa pod numerem tel.   

 91 43 121 24 lub mailem: kliniska@szczecin.lasy.gov.pl .

 

 

Zapraszamy


Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Kliniska posiada Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ),  w którym prowadzi samodzielną gospodarkę łowiecką. Ponadto w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 50 tys. ha terenów łowieckich, dzierżawionych przez 6 kół łowieckich. Łowisko Nadleśnictwa Kliniska posiada łączną powierzchnię 16589 ha, w tym 12611 ha zajmuje zwarty kompleks leśny.

   Gospodarka łowiecka na terenie Nadleśnictwa ma na celu przede wszystkim dostosowanie liczebności oraz struktury wiekowej i płciowej zwierząt łownych do poziomu, który zapewniłby możliwość realizacji celów hodowli lasu. Oprócz tego zadania z zakresu gospodarki łowieckiej obejmują dokarmianie i utrzymywanie w należytym stanie ambon, a także zakładanie poletek zgryzowych i zaporowych, w celu zatrzymania zwierząt w tych partiach lasu, w których ewentualne szkody byłyby mniejsze i opóźnienia ich wyjścia na pola uprawne.

Główne gatunki zwierzyny, występujące na terenie OHZ to: jeleń, sarna, dzik.

W obecnym, kończącym się, sezonie łowieckim 2016/2017 pozyskano do tej pory łącznie:

  • 169 szt. jeleni,
  • 100 szt. saren,
  • 136 szt. dzików.

Oczywiście sezon na jelenie i dziki jeszcze trwa i łączna realizacja w tych dwóch grupach na pewno ulegnie zmianie.

Realizuje się, zgodnie z zatwierdzonym planem, pozyskanie również innych gatunków, tj. zwierzyny drobnej.
Najlepsze trofea jelenia byka w sezonie łowieckim pozyskiwane są zawsze w okresie rykowiska. W tym sezonie udało się pozyskać 10 jeleni byków o trofeach medalowych, w tym jedno wycenione na medal złoty.

Parostki saren rogaczy ze względu na charakter łowiska nie osiągają dużych wielkości. Najlepsze trofea z tego sezonu to kilka sztuk parostków o wadze po 325 g netto, pozyskanych na otaczających las łąkach i polach uprawnych.

Oprócz polowań na terenie OHZ Nadleśnictwa Kliniska istnieją idealne warunki od obserwacji zwierzyny  w jej naturalnym środowisku. Wiosną możemy oglądać budzenie się przyrody, pojawianie się młodych zwierząt: cieląt, koźląt, warchlaków-pasiaków, młodych lisków i borsuków. Od czasu do czasu możemy usłyszeć nawoływanie się żurawi lub „chrapanie" słonki.

Latem można obserwować życie „rodzinne" dużych zwierząt: warchlaki podążające grzecznie za lochą w drodze na żer, igraszki młodych koźląt, chmary jeleni żerujące w zbożach – osobno byki i osobno łanie z cielętami a także, od połowy lipca do połowy sierpnia, gody u sarny.

Jesienią widzimy zmianę barw, pojawiają się nowe zapachy, zbliża się czas odlotu niektórych ptaków i zaczyna się magia rykowiska.

To wszystko czeka na odwiedzających nas rokrocznie myśliwych a także na miłośników przyrody. Jednakże w przypadku zainteresowania wizytą w OHZ Kliniska, z oczywistych względów bezpieczeństwa, prosimy o wcześniejszy kontakt z Sekretariatem Nadleśnictwa.

Tekst: Ryszard Kucharski