Aktualności Aktualności

Powrót

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LASÓW 2018

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LASÓW 2018

21 marca jest od 2012 roku Międzynarodowym Dniem Lasów. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości ludzi na temat znaczenia lasów dla prawidłowego funkcjonowania planety. W tym dniu na całym świecie organizowane są akcje mające zwrócić uwagę na lasy i ich problemy. Zachęca się ludzi do sadzenia drzew, sprzątania lasów i do przebywania w nich.

Tematem przewodnim tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Lasów są lasy  i zrównoważony rozwój miast. 21 marca jest okazją, aby uświadomić ludziom, jak duże znaczenie mają drzewa w miastach i lasy wokół terenów zurbanizowanych.

https://www.youtube.com/watch?v=7eBYl5gjvWk